Pomoc uzależnionym i ich rodzinom

Stowarzyszenie grup rodzinnych AL-ANON

Grupa AL-ANON TĘCZA

Czeka na Ciebie w kazdy czwartek o godz. 17:00
ul. Wolności 54
(Poradnia specjalistyczna - II piętro)
37-400 Nisko

PARPA

Głównym celem działania Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest inicjowanie i doskonalenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych w Polsce oraz pomoc i współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i administracją samorządową, ustawowo zobowiązaną do realizowania programów profilaktycznych i naprawczych w społecznościach lokalnych.

Filmy

Materiały filmowe Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Niebieska linia

801 120 002