Profilaktyka

Lepiej zapobiegać, niż leczyć

O szkodliwości nałogów jest wiele pozycji i nie potrzeba ich mnożyć. Warto natomiast zaznajomić się ze sposobami zapobiegania uzależnieniom.

Krucjata Wyzwolenia Człowieka

Organizację tę założył sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, a ideą jej jest propagowanie trzeźwego życia.

Krucjata Wyzawolenia Człowieka

Wyhamuj w porę

wyhamuj.gif

Strona internetowa propagująca bezpieczne zachowania


Nie, bo tak

niebotak.png

Strona o alkoholu przygotowana przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


Zielone mity

Zielone mity
Profilaktyka antynarkotykowa

Sklep do kontroli

Przeciwdziałaj sprzedaży papierosów nieletnim
Przeciwdziałaj sprzedaży papierosów nieletnim